Historiku i kompanisë

- Kompania Kledia-06 SHPK u themelua ne vitin 2004.
- Kompania në fillimet e veta ishte e përqendruar kryesisht ne fushen e importimit/eksportimit te mallrave te ndryshem ushqimore, produkteve bujqesore dhe industriale, pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe servisit te makinave te llojeve te ndryshme.
- Në vitin 2006, kompania u përqendrua gjithashtu edhe në tregtimin / instalimin / mirëmbajtjen e impianteve termike, impianteve teknologjike si dhe te impianteve te ventilimit dhe kondicionimit te ajrit.
- Në periudhat në vazhdim, kompania vazhdoi të rrisë gamën e aktivitetit të saj duke e shndërruar historinë e saj në një histori suksesi.
- Së fundmi, kompania eshte perqendruar edhe ne prodhimin e mobilerive, ku vlen te permenden punimet e kryera ne Ministrine e Jashtme Italiane, Spitalin Hygeia, ne hotele te njohura, etj